CONSULTANȚĂ

Servicii de conformitate

prin care oferim asistență clienților în îndeplinirea cerințelor legislației privind imigrația.

Evaluarea

solicitărilor de imigrare pentru călătoriile în scop de afaceri, detașări, transferuri și angajările noi.

Servicii de asistență

pentru depunerea cererilor și obținerea vizelor necesare, a permiselor de muncă și de ședere atât pentru angajați cât și pentru membrii familiilor lor.

Monitorizarea

termenelor limită și gestionarea proceselor de prelungire a dreptului de ședere în România.

Servicii de asistență

prin colaboratorii noștri, cum ar fi traduceri, legalizările documentelor personale ale persoanelor fizice (caziere juridice, diplome de studii, certificate de căsătorie, certificate de naștere, etc.).

Consiliere

pentru echipele de resurse umane și de mobilitate internațională ale clienților noștri, cu privire la abordarea și punerea în aplicare a procedurilor de imigrare într-o manieră cât mai avantajoasă.

Seminarii

pe tema imigrației în România.