RELOCARE

Servicii de relocare

pentru companiile care doresc să angajeze rapid forță de muncă, fără a mai fi nevoite să aștepte îndeplinirea formalităților de aducere a persoanelor din țara lor de origine.

Relocarea

conferă totodată și o procesare rapidă a documentelor precum și obținerea dreptului de muncă imediat pentru forța de muncă disponibilă în România.

Productivitate

mult mai ridicată a persoanelor prezente în România, datorată obișnuinței cu modul precum și cu condițiile de lucru.